domingo, 3 de marzo de 2013

Abandono no rural

Nesta entrada ía amosarbos a ruptura do tópico da Galicia rural, aquela idea de galegos que viven en aldeas e pobos vivindo da terra e do gando.Para entender este suceso temos que facer volta e mirar cara atrás. O éxodo da poboación hacia as grandes ciudades e zonas de desarrollo, un fenómeno inciado nos anos 60, non parece haberse detido en Galicia, senon todo o contrario. Os últimos datos demográficos confirman que o proceso acelerouse nos últimos anos, unha situación que tardará moito tempo en revertirse, xa que el crecimento vexetativo da poboación galega sige sendo negativo.

Eu penso que este fenómeno que esta a sufrir Galicia é "normal" eu, con 18 anos, sinceramente non querría ir vivir a un pobo de escas dez persoas esto supón unha evasión da sociedade bastante forte que as edades de adolescencia e ata os aproximadamente 40 anos  necesitas para poder "vivir" xa que estar no campo é moi bonito pero supón que o traballas alí coma agricultor ou gandeiro ou o ter que ir a cidade cada vez que tes que ir a traballar supón un gasto elevado. Eu penso que esa é unha das principales da despoboación das aldeas galegas. Tamén se tes un fillo posiblemente estara solo na aldea e non tera escola, outra das principales causas a falta de servicios básicos. 

O único que salva, pouco, a aldea é aquela xente que despois de unha vida traballando na cidade decide, farto da vida nela, ir cara a aldea en busca desa paz que se respira sen o axetreo propio da cidade pero a xuventude que supuestamente é a que vai levantar a zona non encontra ese atractivo na aldea.

Aos datos me acollo na nosa Comunidade Autónoma podemos atopar 1261 pobos fantasma aproximadamente pero se a esta cifra sumamoslle os pobos que teñen 5 habitantes ascende a aproximadamente uns 5674 que é un 19 % dos pobos galegos.

Aquí os deixo unha reportaxe da situación que os estaba a contar:Feísmo

O feísmo é ese movemento arquitectónico ou urbanístico bastante curioso xa que non busca a beleza senon todo o contrario.

Entendemos por feísmo arquitectónico, urbanístico ou paisaxístico como todas aquelas construccións ou obras humanas que degradan de algún modo o seu entorno.


Este movemento aparece coa emigración e con ela a idea de romper co establecido a busca da beleza con ideas novas, novas non boas, simplemente era intentar amosar algo novo que dando igual el como íanos a ensinar. Por exemplo deixaronse de facer casas de pedra para poñer azulexos nas fachadas das casas buscando así o propietario ser o que marcaba a diferenza onde vivía para chamar a atención facendo alusión a palabra "modernismo".

Aínda algunhas destas edificacións todavía hoxe despertan admiración, as maís, ni a súa tipoloxía nin os materiais utilizados no acabado de fachadas e cubertas permiten que o inmueble guarde unha armonía co seu entorno no que se ubica.

Outro exemplo claro de feísmo resulta das novas construcciones, de suntuosos e mezquinos rañaceos ou de vivendas que parecen feitas solo con escuadra e cartabón  simplemente son cubos no medio da natureza que supuestamente son "modernos". Dende a miña opinión o artista/arquitecto actual, non todos, busca unha arquitectura fácil, económica e demasiado simple e vendenos algo precioso, bonito e innovador. Por exemplo eu vou ao conservatorio "precioso" edificio que é simplemente un cubo botado en Caranza e como non lles chegaba un botaron dous e de alí saiu o auditorio. A miña opinión é que para facer obras de ese calibre e mellor non facer nada ou intentar non seguir coa moda estúpida do momento que en moitos caso non nos leva ao mellor camiño senon ao o que lles interesa aos de arriba.Cidade da Cultura

Se vas a Santiago de Compostela, non te podes perder a Cidade da Cultura que podemos atopar alí. Unha gran obra faraonica que costou 400 millóns de euros públicos para potenciar a cultura cando o que en verdade se debería facer que é invertir na cultura axudando a artistas ou na educación e vez dun proxecto que é capricho dun político (Fraga).

Se vale 400 millóns e ten unhas instalacións enormes terá que ser un dos museos de referencia a nivel practicamente europeo estarades a pensar, pois é todo o contrario esta obra non permite facer exposicións de calidade, ten extensions inmesas inútiles como e a biblioteca dun millón de libros, capricho de ideador do proxecto. En definitiva foi unha mala inversión nun proxecto que non ten volta cara atras debido a que as instalacións non servirían para maís cousa que o que estan a facer.

Aquí os deixo unha reportaxe, que vos recomendo ver, do Follonero do programa Salvados.


A Ría de Ferrol

A ría de Ferrol atopase entre as Rías Altas, na provincia de A Coruña, Galicia. Nas súas orillas encontranse os municipios galegos de Ferrol, Narón, Neda Fene e Mugardos. Nela desemboca e a forma o río Xubia.É a máis pequena e angosta de todalas rías galegas, con unha riqueza marina comparable á de Arousa, 18 veces maior pero a ría estase votando a perder xa que aparte de ser unha das máis ricas tamén é a máis contaminada.

A contaminación orgánica, vertidos industriais, sobreexplotación, recheos e inxentes obras civís como a do porto exterior alteraron o curso das corrientes afectando a ecosistema marino, son causas do estado deplorable da nosa ría.


Arsenal militar dende o século XVIII e porto refuxio en tempos de guerra, a ría transformouse nunha das maiores factorías navales de Europa cos astilleiros de a actual Navantia


Do fondo dunha ría na que oprean aorredor de medio millar de mariscadores saliron dende unha lavadora ata unha bicicleta. Non todo o marisco extraído pode venderse directamente no mercado e Pesca obriga aos mariscadores a trasladalo durante un tempo a augas limpas para que o produto se depure.

A continuación deixoos un video do programa de televisión Diario De que amosa a unha realidade atroz desta situación ecoloxica que esta a vivir en Ferrol. A los 13 min comezan a falar da ría.

http://www.mitele.es/programas-tv/diario-de/temporada-9/programa-101/